WALN-Logo-Kleur Created with Sketch.

Klantvoorwaarden

Gebruikers voorwaarden
De digitale producten van Walnut worden door een deelnemend bedrijf aan haar klant aangeboden. 
Walnut Personal B.V. (hierna: Walnut) geeft de kaart enkel ten behoeve van het bedrijf uit. Het deelnemende bedrijf bepaalt hoeveel de klant aan punten/eenheid kan sparen per gedane transactie of bezoek.


Indien de klant “x” (X, bepaald door de winkelier) punten, bezoeken of andere gedragsregels heeft bereikt, kan de klant een persoonlijke aanbieding van de deelnemende winkelier ontvangen. In andere gevallen bepaalt ook het deelnemend bedrijf de waarde van een eenheid.


Indien de klant “x” punten heeft gespaard en een aanbieding heeft ontvangen, kan het puntensaldo weer op 0 gezet worden, ongeacht of de klant gebruik heeft gemaakt van de aanbieding.


Het deelnemende bedrijf kan tussentijds ook aanbiedingen aan de klant versturen, ongeacht het puntensaldo op dat moment. Door het scannen van de digitale kaarten bij een aankoop of bezoek worden activiteiten geregistreerd die kunnen leiden tot verzamelen van punten of aanbieding uitgiftes. Het bedrijf heeft de mogelijkheid om de klant om hem motiverende redenen extra punten te laten sparen.


Aanbiedingen die de klant ontvangt zijn beperkt geldig en wel tot de op de aanbieding aangegeven datum. Voor de aanbieding geldt op=op. De deelnemende winkelier is gerechtigd om bij niet-beschikbaarheid van een aanbieding een vervangende aanbieding te doen.


Daarnaast is de deelnemende winkelier gerechtigd gedane aanbiedingen eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Walnut is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de digitale kaarten en is ook op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de inhoud van) de aanbiedingen die door het deelnemende bedrijf aan de klant worden gedaan. Walnut en het deelnemende bedrijf zijn voorts nimmer aansprakelijk voor problemen met de applicatie of de digitale kaarten van technische aard, waaronder het ontbreken van een werkende internetverbinding, indien derden op onrechtmatige wijze toegang tot de applicatie of digitale kaarten hebben verkregen (hacken) of indien de smartphone applicatie waar Walnut mee werkt niet langer beschikbaar is.


De digitale kaarten en de aanbiedingen die door het deelnemende bedrijf aan de klant worden gedaan zijn persoonlijk en niet overdraagbaar en zijn gekoppeld aan de naam en het e-mail adres van de klant. Voor de wijze waarop Walnut met deze gegevens omgaan verwijst Walnut naar haar privacyreglement hierboven. De digitale kaarten en de aanbiedingen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet om- of ingeruild worden voor andere producten of diensten.


De digitale kaarten worden door het deelnemende bedrijf kosteloos aan de klant ter beschikking gesteld. Voor het ontvangen van de aanbiedingen van het deelnemende bedrijf worden eveneens geen kosten in rekening gebracht. Walnut en het bedrijf behouden zich het recht voor de digitale kaarten in te trekken of de voorwaarden waaronder de kaarten worden verstrekt eenzijdig te wijzigen.


Klanten die naar het redelijk oordeel van Walnut of het deelnemende bedrijf misbruik maken van de digitale kaarten en aanbiedingen kunnen van verdere deelname worden uitgesloten. Op elke aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Walnut of het deelnemend bedrijf.

Heeft u een vraag, opmerking of klacht over de klantenkaart, een ontvangen aanbieding of anderszins, neem dan contact op met Walnut door een e-mail te sturen naar info@walnutloyalty.com. 
Door het aanvragen van de digitale kaarten verklaart de klant akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden en het privacyreglement.

 

Update: 31-12-2018